Onco-psychologie

Kanker is een ingrijpende ziekte die zal beïnvloeden hoe u in het leven staat en er naar kijkt. In alle fases van uw ziekte kan dit weer anders zijn. In Zeeuws-Vlaanderen is een netwerk van deskundigen die op diverse gebieden informatie en steun biedt in aansluiting op de steun en kennis uit uw eigen omgeving. Ondanks deze steun kunnen er toch psychologische problemen ontstaan zoals somberheid of angst. Bij aanhoudende psychologische problemen kan het een uitkomst zijn om met een in kanker gespecialiseerde psycholoog te bekijken hoe deze klachten verminderd zouden kunnen worden en daarmee aan de slag te gaan.

In Zeeuws-Vlaanderen kunt u bij Vidiem terecht. In deze psychologiepraktijk worden de behandelingen door mij uitgevoerd. Mijn naam is Theo van Kouteren en ik ben gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en ik ben geschoold en gespecialiseerd in psycho- oncologische behandelingen. De behandelgesprekken vinden plaats bij u thuis. Indien uw huisarts of specialist een psychologische diagnose vermoedt en u naar een psycholoog verwijst, dan valt deze psychologische behandeling onder verzekerde zorg. Indien u een restitutiepolis heeft, dan wordt altijd 100% van de behandeling vergoed. Andere polissen, zoals een natura- en een budgetpolis, vergoeden de behandeling gedeeltelijk. Aarzel niet om met uw behandelaren te spreken over door u ervaren mentale problemen zodat ze u kunnen helpen te overwegen of er manieren zijn om deze problemen het hoofd te bieden, of dat een verwijzing voor een psychologische behandeling aangewezen zou kunnen zijn.

Wijkverpleegkundige Oncologie

Logopedie

Ergotherapie

Diëtiste (informatie volgt)

Oncologie- en oedeem fysiotherapie

Pyscho-oncologie