Logopedie

Bij verschillende vormen van kanker kunnen problemen ontstaan, waarbij logopedie ondersteuning kan bieden. Het is per persoon verschillend welke problemen zich voordoen, in welke mate en wat voor invloed ze hebben op uw dagelijks leven. De mate waarin de problemen ontstaan is onder andere afhankelijk van de grootte van de tumor en de manier van behandeling.

U kunt bij de logopedist terecht wanneer kanker in het hoofd- halsgebied en/of de behandeling daarvan problemen geeft op één of meerdere van de volgende gebieden:

- Transporteren van voeding van de mond naar de maag, kauwen, slikken, speekselbeheersing:
De logopedist kan u en uw omgeving door middel van adviezen en oefeningen ondersteunen in het zo veilig en aangenaam mogelijk eten en drinken. De adviezen hebben betrekking op houding en consistentie van eten en drinken. Tijdens de oefeningen worden er verschillende slikoefeningen aangeboden. Ook kan er na bestraling sprake zijn van een droge mond.

- Ademhaling, stem:
De logopedische behandeling kan gericht zijn op het verbeteren van de stemkwaliteit na bestraling op de stembanden of het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de adem tijdens spreken bij bijvoorbeeld longkanker. Bij strottenhoofdkanker wordt soms het strottenhoofd verwijderd (laryngectomie) en krijgt iemand  een buisje in de keel  (canule) voor spraakverbetering of ter voorkoming van ernstig verslikken. Wij kunnen u vervolgens helpen bij het opnieuw leren spreken en waar mogelijk opnieuw leren slikken.

- Spraak:
De logopedische behandeling kan gericht zijn op het verbeteren van de articulatie na bijvoorbeeld een operatie in de mond.

- Taal
Bij een hersentumor kunnen er taalproblemen ontstaan. Een deel van de behandeling kan bestaan uit het informeren u en uw omgeving over de taalstoornis en hoe men zo optimaal mogelijk met elkaar kan communiceren.

Uw eerste consult bij de logopedist kan voor, tijdens of na uw behandeling plaatsvinden. Dit is afhankelijk van welke behandeling u krijgt en welke problemen u ondervindt of gaat ondervinden. Een belangrijk onderdeel van onze taak is u en uw omgeving te informeren over de logopedische problemen. De familie wordt vrijwel altijd nauw betrokken bij de behandeling. Door middel van gerichte oefeningen en adviezen krijgt u ondersteuning om de aanwezige problemen mogelijk te verminderen of op te lossen. Daarnaast krijgen u en uw omgeving begeleiding om op een zo goed mogelijke manier om te gaan met uw klachten met als doel de levenskwaliteit van uzelf te verhogen. 

Vergoeding
Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar na verwijzing door een huisarts of specialist. De kosten die u maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat u het wettelijk vastgestelde bedrag zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.  Verzekeraars en logopedisten zijn vanaf 1 januari 2017 vrij om de prijs te bepalen die een logopedist kan declareren. Het tarief dat vergoed wordt, varieert per zorgverzekering en per zorgverlener en is ook afhankelijk van welke verzekeringsvorm u gekozen heeft. Een restitutiepolis vergoedt het maximale gebruikelijke tarief. Een naturapolis vergoedt het tarief dat contractueel is afgesproken met de logopedist. Dit bedrag varieert per zorgverzekeraar.

Wijkverpleegkundige Oncologie

Logopedie

Ergotherapie

Diëtiste (informatie volgt)

Oncologie- en oedeem fysiotherapie

Pyscho-oncologie