Home

Deze website is nog in aanbouw en onder constructieHet netwerk van oncologie zorgverleners in de regio Terneuzen
gespecialiseerd in de behandeling bij kanker
.

Inge_Seghers Diëtist Inge Seghers De voedingsvragen bij kanker zijn heel divers. Zo kan het zijn dat u ongewenst afvalt, of juist in gewicht aankomt terwijl u dit niet wilt. Misselijkheid en overgeven, smaak- en reukveranderingen en problemen met de stoelgang zijn ook veel voorkomende gevolgen van oncologie behandelingen.
Mariska_Dieleman Ergotherapie Terneuzen Ten gevolge van kanker en de behandeling van kanker kan men te maken krijgen met problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Praktische problemen worden veelal veroorzaakt door klachten als vermoeidheid, pijn en cognitieve problemen (bijv. moeite met concentreren). De ergotherapeut richt zich op de aanpak van deze praktische problemen door het geven van adviezen, coaching en behandeling.
FysioFit Fysio-fit Stams (oncologie en oedeem) Na een operatie, chemotherapie of bestraling kunnen er lichamelijke klachten ontstaan zoals bewegingsbeperking in een gewricht, pijn, verlies van spierkracht en conditie, littekenverkleving, oedeem of aanhoudende vermoeidheid. Tijdens en na de behandeling kan er ook een revalidatieprogramma aangeboden worden gericht op verbetering van conditie en spierkracht.
Logopediegroep ZVL Logopedie Wanneer kanker en/of de behandeling daarvan problemen geeft op één of meerdere van de volgende gebieden: kauwen, slikken, transporteren van voeding, speekselbeheersing, ademhaling, stem, articulatie, of taal, dan kunt u bij de logopedist terecht.
Vidiem Vidiem Kanker heeft een ingrijpende invloed op iemand. Dit kan zich uiten in psychologische problemen zoals somberheid en angst. Bij aanhouden van deze problemen kan de in oncologie gespecialiseerde psycholoog met u en eventueel uw naasten, bekijken of en met welke kortdurende behandeling de klachten verminderd zouden kunnen worden.
ZorgSaam Wijkverpleegkundige De continuïteitshuisbezoeken hebben als doel de kwaliteit van zorg aan patiënten met kanker te verbeteren door extra begeleiding en ondersteuning aan te bieden. Thuis kunnen zich problemen en vragen voordoen rondom het ziekte- en behandelingsproces, de verwerking ervan of de genezing. Daarom biedt de wijkverpleegkundige u een aantal huisbezoeken aan van ongeveer een uur, afhankelijk van uw behoefte.
huisbezoek